دسته محصول : نرم افزار جیره نویسی دام سبک

نام محصول : فید افزار گوسفند و بز

نوع دام قابل استفاده در نرم افزار :گوسفند و بز پرواری، مولد و شیرده

وضعیت تولید : در دست تولید

پیشرفت پروژه : 35 درصد

امکانات نرم افزار : -

 

قیمت : -

مشاهده مطالب تخصصی تغذیه و جیره نویسی در واحد آموزش، تحقیق و توسعه

کلیک کنید

مشاهده فیلم های آموزشی جیره نویسی با فید افزارها در کانال آپارات

کلیک کنید

تمام حقوق این وب سایت برای شرکت فیدار سیستم افزار محفوظ می باشد. copyright 1391