دسته محصول : نرم افزار جیره نویسی آبزیان و میگو

نام محصول : فید افزار آبزیان

نوع آبزی قابل استفاده در نرم افزار : آبزیان سردآبی، گرم آبی و میگو

وضعیت تولید : در دست تولید

پیشرفت پروژه : 60 درصد

امکانات نرم افزار : -

 

قیمت : -

مشاهده مطالب تخصصی تغذیه و جیره نویسی در واحد آموزش، تحقیق و توسعه

کلیک کنید

مشاهده فیلم های آموزشی جیره نویسی با فید افزارها در کانال آپارات

کلیک کنید

تمام حقوق این وب سایت برای شرکت فیدار سیستم افزار محفوظ می باشد. copyright 1391