اطلاعیه 1396/11/20 بروزرسانی ورژن 1.1

1 -  بهبود عملکرد و افزایش سرعت بخش حل جیره.

2 -  رفع باگ محاسبه مقدار سایر موادمغذی به سطح انرژی.

3 - رفع باگ ذخیره قیمت در بخش "محدودیت و قیمت ها".

4 - اضافه شدن بخش اعلام خطاها در حین فرموله کردن جیره

4 - 1- اعلام  تداخل در تامین احتیاجات غذایی سویه مورد نظر، در جهت کمک به کاربر برای مشخص شدن ایراد جیره مورد نظر.

4 2 - اعلام  عدم تامین احتیاجات غذایی سویه موردنظر در حالتی که خوراک ها قادر به تامین احتیاجات مورد نظر نیستند،در جهت کمک به کاربر برای مشخص شدن ایراد جیره مورد نظر.

4 3 - اعلام و مشخص کردن  تمام مواد مغذی بدون مقدار، برای تسهیل شدن جیره نویسی با بانک خوراک نرم افزار.

4 4 - اعلام  کافی نبودن  میزان درصد انتخابی محدودیت خوراک ها برای تامین احتیاجات غذایی، در جهت کمک به کاربر برای مشخص شدن ایراد جیره مورد نظر.

 

 

مشاهده مطالب تخصصی تغذیه و جیره نویسی در واحد آموزش، تحقیق و توسعه

کلیک کنید

مشاهده فیلم های آموزشی جیره نویسی با فید افزارها در کانال آپارات

کلیک کنید

تمام حقوق این وب سایت برای شرکت فیدار سیستم افزار محفوظ می باشد. copyright 1391